Kurumsal

  1. Ana Sayfa
  2. Kurumsal

Misyonumuz

PAYANDA METAL

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) modelimiz çerçevesinde;
 
Gerçekçi plan ve taahhütlerle iş akidleri oluşturmak,
Özel tasarlanmış metal aksamlarda istenilen kalite ve estetiği üretmek,
Ürün ve hizmetlerin zamanında, eksiksiz olarak tesliminin sağlanması,
Özel tasarlanmış bir projeye estetik ve dayanıklılığı artıracak katkı sunmak,
Özellikle üretim aşamasında insan hayatını ve çevreyi tehdit edecek risklere yönelik gerekli önlemlerin alınması,
Çalışanların iş güvenliği ve çevre bilinci konusunda yeterli bilince ulaşmalarının sağlanması.